WWTECH Services na Konferencji Obróbka Mobilna firmy Climax Portable Machine Tools

WWTECH Services został poproszony o zaprezentowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w skomplikowanych projektach obróbczych (w tym obróbek wielkogabarytowych), na przykładzie własnych realizacji.

Konferencja odbyła się w dniach 1-2 marca 2016 w Sopocie. Celem imprezy było przedstawienie najnowszych technologii w obszarze obróbki mobilnej, a także możliwości konsultacji zastosowań. Przedstawiono również metody dotykowe oraz bezdotykowe pomiarów 3D Faro.

Omawiano między innymi stosowanie precyzyjnych systemów pomiarowych oraz ich wpływ na prawidłowość obróbek przy wykorzystaniu przenośnych urządzeń skrawających.

Więcej o konferencji znajdziesz na portalu: