Wykonanie przez nas obróbki zaworów odcinających

Zespół WWTECH Services wykonywał legalizację powierzchni zaworu odcinającego w elektrowni szczytowo pompowej w Polsce.
Skalę zniszczeń kołnierzy ujawniła dopiero rozbiórka w miejscu pracy mechanizmów elektrowni. Dlatego najlepszym rozwiązaniem była mobilna obróbka WWTECH. Czas reakcji naszej ekipy nie przekroczył 24h wraz z przetransportowaniem koniecznego sprzętu.
Osiągnięta dokładność (0,05mm) w pełni spełniła wymagania dalszego efektywnego użytkowania stawiane przez Zleceniodawcę.