OBRÓBKA MECHANICZNA WIELKOGABARYTOWYCH KOŁNIERZY W GDYNI

Zespół WWTECH ponownie został wykonawcą prac, gdzie szybkość realizacji oraz jakość prac były kluczowymi parametrami wyboru Wykonawcy.

Na zlecenie zagranicznego Klienta, specjaliści z WWTECH wykonali frezowanie wielkogabarytowe przy użyciu przenośnych maszyn frezujących.

Kołnierze o wymiarach przekraczających 9000mm x 5000mm frezowano z wykorzystaniem równolegle pracujących dwóch wysokowydajnych frezarek mobilnych.

Geometria całego układu była kontrolowana przy wykorzystaniu najnowocześniejszych metod pomiarowych i urządzenia typu Laser Tracker. Również przy użyciu Laser Trackera oraz ręcznych wiertnic magnetycznych wykonano wiercenia aż 930 otworów.

Kluczowy dla Zamawiającego był czas wykonania, gdzie obróbka 2 płaszczyzn kołnierza oraz otworowanie wyniosło tylko 14 dni. Pracę realizowano w systemie 24-godzinnym, a montaż próbny elementów potwierdził sukces tego projektu.