HUTA KATOWICE – OBRÓBKA STOJAKA KLATKI WALCOWNICZEJ

W marcu na zlecenie Klienta wykonaliśmy – przy użyciu Laser Tracker Faro 3D – pomiary najbardziej zużytej klatki walcowniczej z całej linii produkcyjnej. Pomiary wykazały konieczność przeprowadzenia obróbki, polegającej na przywróceniu geometrii do wartości nominalnej.

Do projektu przystąpiliśmy na początku lipca i trwał on zaledwie 11 dni. Inżynierowie naszej firmy pracowali w trybie 24-godzinnym. Pomimo długotrwałych przygotowań niezbędna była przeróbka maszyn na miejscu prac, z powodu obróbki dodatkowych powierzchni i kolizji przystosowanych maszyn z elementami obiektu.

Powierzchnie obrabiane musiały być usytuowane względem siebie w dużych tolerancjach narzuconych przez producenta we wszystkich trzech płaszczyznach.

Projekt nie należał do tych łatwych, ale mimo paru skomplikowanych obróbek został zakończony pełnym sukcesem. Było to możliwe tylko dzięki posiadanemu potencjałowi w postaci doświadczenia, sprzętu, biura konstrukcyjnego oraz własnej narzędziowni z obrabiarkami stacjonarnymi, które były w stanie zareagować w dowolnym momencie podczas prowadzenia prac.

Dodatkową satysfakcją jest zaufanie Klienta, który pierwszy raz przeprowadzał naprawę w tak szerokim zakresie i powierzył to zadanie właśnie naszej firmie.