FREZOWANIE PŁASZCZYZN MIEDZIANYCH

W sierpniu inżynierowie WWTECH przeprowadzili prace remontowe w polskiej firmie z branży hutniczej.

Zadania, które wykonaliśmy, to:

frezowanie miedzianych powierzchni stykowych elektrod,

frezowanie płaszczyzn słupów prowadzących ramiona,

pogłębienie podtoczeń pod uszczelnienia kanałów chłodniczych.

Powyższe prace wymagały bardzo precyzyjnego wykonania, w szczególności aspekty dotyczące chropowatości i płaskości obrabianych powierzchni.

Z uwagi na materiał, z jakiego były wykonane ramiona, niezbędne było zastosowanie specjalnego montażu zaciskowego maszyn na elemencie obrabianym.

W celu kontroli poprawności obróbek nasi specjaliści posłużyli się nowoczesnymi narzędziami metrologicznymi: Laser Trackerem oraz ramieniem pomiarowym.