Zdobyliśmy certyfikację Polskiego Rejestru Statków

Ze względu na projekty realizowane dla przemysłu stoczniowego i offshore na terenie Unii Europejskiej, poddaliśmy się certyfikacji przez Towarzystwo Klasyfikacyjne – Polski Rejestr Statków S.A. Kompetencje potwierdzone certyfikatem PRS pozwalają nam uczestniczyć w projektach, które ze względu na specyfikę morską i związane z tym przepisy muszą być nadzorowane i zatwierdzane przez Towarzystwo Klasyfikacyjne.

Certyfikat potwierdza zdatność naszych technologii do zastosowań morskich. Polski Rejestr Statków to firma z tradycjami sięgającymi lat 30. XX wieku. Od 1950 r. PRS działa jako przedsiębiorstwo państwowe. Od 2001 r. PRS działa na rynku jako spółka akcyjna. Ustawa, przyjęta przez Sejm w październiku 2000 roku, stanowi, że Polski Rejestr Statków S.A. jest instytucją klasyfikacyjną, której przedsiębiorstwo ma charakter użyteczności publicznej, a celem jej działalności jest bezpieczeństwo statków, innych obiektów morskich, ludzi i ładunków oraz ochrona środowiska morskiego.

W roku 2006 PRS S.A. został uznany przez Komisję Europejską za zgodną z dyrektywą 94/57/WE, jako organizacja mogąca dokonywać przeglądów i wydawać certyfikaty bezpieczeństwa dla statków noszących bandery państw UE. Uznanie obejmuje statki wszystkich typów i wielkości, podlegające postanowieniom międzynarodowych konwencji, i uprawiające każdy rodzaj żeglugi.

Polski Rejestr Statków jest także członkiem IACS –Międzynarodowego Stowarzyszenia Towarzystw Klasyfikacyjnych.