MODERNIZACJA TURBOZESPOŁU K560 W KOZIENICACH

Po raz kolejny byliśmy obecni w Kozienicach, gdzie na zlecenie GE Power wykonaliśmy obróbki elementów turbiny K560. Podobnie jak na bloku 10. w ubiegłym roku, na bloku 9. wykonywany jest remont kapitalny i modernizacja modułu SP.

W naszym zakresie tradycyjnie: obróbki powierzchni przylg na połączeniach rurociągów parowych i komór zaworowych, wytoczenia pod łożyska i uszczelnienia w stojakach łożyskowych, rekonstrukcja oraz kalibracja gwintów.

W dalszej kolejności wykonaliśmy honowanie otworów sprzęgłowych i szereg drobnych, acz niezbędnych wytoczeń, podfrezowań oraz owierceń. Ciekawostką tym razem jest szeroki zakres dostawy elementów złącznych –szpilek, śrub oraz nakrętek kołpakowych i elementów specjalnych, wyprodukowanych przez naszą firmę. Więcej na ten temat już niebawem.