Metrologia warsztatowa

Metrologia warsztatowa

Dobrze wykonane pomiary – szybko, dokładnie, powtarzalnie – są koniecznym warunkiem końcowego sukcesu. Niezbędne do tego są dwie rzeczy: odpowiedni sprzęt pomiarowy; wyszkolony i doświadczony personel Sprzęt pomiarowy musi spełniać szereg wymogów związanych z charakterem pracy: najczęściej pomiar zdalny, odporność na wilgotność, zapylenie i zmiany temperatury. Te wymagania spełnia Laser Tracker ™, którym posługujemy się w naszej pracy. Pomiary można usystematyzować następująco: Na potrzeby obróbki mobilnej: Przed obróbką: wymiary początkowe i analiza wymiarowa – określenie naddatków, wyznaczenie osi i punktów teoretycznych, trasowanie na obiekcie; W trakcie obróbki: kontrola wymiarowa, niezbędne korekty, prognozowanie postępu prac; Po obróbce: wymiary końcowe, raportowanie; Asysta metrologiczna: Usługa polega na wykonywaniu pomiarów na rzecz prac demontażowych i montażowych, w tym obróbki mobilnej; Asysta może obejmować cały okres działań na obiekcie; Efektem są doraźne raporty […]

Wymiennik ciepła w Zakładach Chemicznych

Wymiennik ciepła w Zakładach Chemicznych

Zakłady Chemiczne to bardzo wymagający Klienci. Cieszymy się zatem, że często jesteśmy wybierani do realizacji usług obróbki mobilnej na elementach instalacji chemicznych. W tym wypadku był to wymiennik ciepła, na którym wykonaliśmy trzy obróbki: planowanie czoła połączenia kołnierzowego dna wymiennika oraz planowanie czoła kołnierzy wylotowych wraz z wykonaniem rowka pod uszczelkę typu RTJ (RT). O ile planowanie czół jest typową, rutynową pracą, to rowek pod uszczelkę stalową stanowi pewne wyzwanie – wymagania dotyczące dokładności wymiarowej i jakości powierzchni są znacznie bardziej rygorystyczne niż w wypadku innych obróbek. Potwierdzeniem właściwych parametrów rowka jest kontrola „na tusz”. Obróbka kołnierza wylotowego z rowkiem trapezowym pod uszczelkę stalową. W roli głównej tokarka do kołnierzy […]

Rowek pod wpust

Rowek pod wpust

W niezwykłej scenerii przypominającej fabrykę droidów z Star Wars odbył się niedawno mały projekt wykonania nowego rowka pod wpust. W trakcie eksploatacji okazało się, że połączenie wpustowe jest zniszczone, a dotychczasowy rowek po wpust w wałku rozbity na tyle, że nie mógł spełniać już swojej roli.