Metrologia warsztatowa

Dobrze wykonane pomiary – szybko, dokładnie, powtarzalnie – są koniecznym warunkiem końcowego sukcesu. Niezbędne do tego są dwie rzeczy:

 • odpowiedni sprzęt pomiarowy;
 • wyszkolony i doświadczony personel

Sprzęt pomiarowy musi spełniać szereg wymogów związanych z charakterem pracy: najczęściej pomiar zdalny, odporność na wilgotność, zapylenie i zmiany temperatury. Te wymagania spełnia Laser Tracker ™, którym posługujemy się w naszej pracy.

Pomiary można usystematyzować następująco:

 • Na potrzeby obróbki mobilnej:
  • Przed obróbką: wymiary początkowe i analiza wymiarowa – określenie naddatków, wyznaczenie osi i punktów teoretycznych, trasowanie na obiekcie;
  • W trakcie obróbki: kontrola wymiarowa, niezbędne korekty, prognozowanie postępu prac;
  • Po obróbce: wymiary końcowe, raportowanie;
 • Asysta metrologiczna:
  • Usługa polega na wykonywaniu pomiarów na rzecz prac demontażowych i montażowych, w tym obróbki mobilnej;
  • Asysta może obejmować cały okres działań na obiekcie;
  • Efektem są doraźne raporty i zalecenia oraz raport końcowy.
 • Samodzielny pomiar:
  • Jednorazowy pomiar wskazanych wielkości, którego rezultatem jest raport pomiarowy lub odwzorowanie geometrii obiektu w postaci modelu CAD.

Więcej na temat można przeczytać na naszej stronie: https://wwtech.com.pl/metrologia/

Pomiary można też zobaczyć w naszym filmie:

Przykłady pomiarów laserowych, wykonywane ostatnio na potrzeby realizacji obróbek wielkogabarytowych: