Fundamenty

Jak ważne są fundamenty, nie trzeba nikogo przekonywać. Szczególnie jeżeli są to fundamenty, na których posadowione zostaną skomplikowane urządzenia i maszyny.

Ważne jest, aby nacisk wynikający z ciężaru posadowionej konstrukcji był równomiernie rozłożony. Aby to osiągnąć, powierzchnie nośne (płyty fundamentowe) muszą spełniać wymogi konstrukcyjne, takie jak:

– wzajemne położenie poszczególnych płyt, określone przez dopuszczalną odchyłkę wysokości względnej (max. 1 mm)
– zachowanie poziomu płaskości każdej z płyt fundamentowych (max. ±0,05 mm/m).

Poniżej przykłady realizacji płyt fundamentowych (frezowanie dużych płaszczyzn) oraz ukończona płyta z pomiarami dokumentującymi osiągnięcie właściwych parametrów powierzchni.