Dwie prasy hydrauliczne

Dwie prasy hydrauliczne, jedna o osi poziomej, druga pionowa. W obu przypadkach wykonujemy frezowanie powierzchni stołów prasy. Te dwa przykłady pokazują, że maszyny mobilne mogą pracować w dowolnej pozycji: poziomo, pionowo lub w pozycji odwróconej.
W pierwszym przypadku użyto również Laser Trackera ™ do wyznaczenia geometrii obróbki.
W drugim przypadku nie było to konieczne, gdyż zadanie polegało na legalizacji powierzchni w stanie dużego zużycia poeksploatacyjnego