Symulacje 3D

Symulacje 3D

Tam gdzie zakres jest mocno niestandardowy, gdzie złożona geometria obiektu ogranicza swobodę obróbki z użyciem standardowych maszyn, zachodzi potrzeba sprawdzenia możliwości instalacji naszego sprzętu i w dalszej kolejności możliwości obróbki mechanicznej. W tym celu wspieramy się technologią 3D CAD czyli wiedzą i oprogramowaniem umożliwiającym odwzorowanie obiektu i maszyny w przestrzeni, co pozwala np. na dobór odpowiedniej maszyny, analizę możliwości montażu, kontrolę ew. kolizji a nawet zaprojektowanie nowej maszyny, pasującej do obrabianej struktury. Ten ostatni przypadek nie jest rzadkością w przemyśle hutniczym i hydroenergetyce. Aby jednak móc wykonać takie symulacje musimy zacząć od wykonania lub dobrania wcześniej wykonanych modeli 3D. Obecnie dysponujemy wiernym odwzorowaniem 3D wszystkich naszych maszyn. Większym problemem bywa geometria obiektu – tu często odpowiedni model 3D lub chociaż klasyczną dokumentację użycza nam Klient. Starsze obiekty często jednak nie mają jakiejkolwiek dokumentacji stad konieczność sporządzenia […]