TECHNIKA POMIAROWA I REVERSE ENGINEERING

Tym razem prezentujemy ramię pomiarowe FAROARM™ QUANTUM i jego zastosowania.

Ramię umożliwia pomiar długości i kąta, a także odchyłek kształtu i wzajemnego położenia, zarówno dla obiektów materialnych jak i abstrakcyjnych – takich jak  osie otworów, kształt teoretyczny itd. 

                 

Najpowszechniejsze zastosowania to:

– Reverse engineering, („back engineering”,„inżynieria odwrotna”,„projektowanie odwrotne”) – odtworzenie geometrii mierzonego obiektu celem sporządzenia (wymiarowania) komputerowego modelu geometrii obiektu oraz rysunków technicznych. (Przykład 1)

– Kontrola wymiarowa elementów współpracujących, mająca na celu dopasowanie z nowo produkowanymi częściami zamiennymi. 

– Kontrola wymiarowa produkcji (międzyoperacyjna, końcowa). Ramię pomiarowe pełni wówczas rolę uniwersalnego przyrządu pomiarowego. (Przykład 3)

 – Pomiary dotąd niemożliwe do wykonania bezpośrednio, np. wzajemne położenie osi otworów, równoległość płaszczyzn, koncentryczność otworów. (Przykład 4)

Przykład 1: Pomiar zdemontowanego elementu celem sporządzenia dokumentacji konstrukcyjnej.

Przykład 2: Modelowanie elementu współpracującego (korpusu).

Przykład 3: Kontrola wymiarowa wyrobu gotowego, w tym pomiar odchyłek kształtu i położenia.

Przykład 4: Pomiar płaskości całkowitej i wzajemnego położenia płaszczyzn

Ramię pomiarowe widoczne na zdjęciach pozwala na pomiar z dokładnością do ok. 0,018 mm na długości pomiarowej 2,4 m.  Jest to dokładność porównywalna ze stacjonarnymi CMM (Coordinate Measurement Machine – współrzędnościowe maszyny pomiarowe). 

Długość ramienia nie ogranicza możliwości pomiarowych. Korzystając z pomiaru punktów bazowych całe ramię można przenosić na nowe położenie, tym samym zwiększając jego zasięg.

Doskonale działa to we współpracy z Laser Trackerem ™, który posiada dedykowaną funkcję pozycjonowania ramienia pomiarowego.

Więcej o Laser Trackerze™: https://wwtech.com.pl/2019/03/18/metrologia-warsztatowa/

Pełny proces reverse-engineeringu

Reverse Engineering to powszechnie i prawnie akceptowalny sposób odtwarzania elementów maszyn. Polega on na rozpoczęciu korzystania z publicznie dostępnego produktu lub zestawu informacji i demontażu, rozbiciu go na części, pomiarach geometrii oraz badaniach fizyko-chemicznych (np. skład chemiczny, twardość) aby odkryć, w jaki sposób odtworzyć jego konstrukcję.

Na ogół robimy to, aby:

  • zmienić lub naprawić produkt (np. modernizacje, remonty);
  • wytworzyć kompatybilny produkt (np. dopasowywanie części zamiennych);
  • stworzyć konkurencyjny produkt (np. ulepszone części zamienne);
  • pozyskać wiedzę użyteczną w innych zastosowaniach (np. badanie trwałości elementów pochodzących od różnych producentów).

Więcej na temat ramion pomiarowych:

https://www.faro.com/pl-pl/produkty/3d-manufacturing/faroarm/

Film o ramieniu Faro Quantum: