REGISTRO ITALIANO NAVALE – CERTYFIKACJA

Ze względu na projekty realizowane dla przemysłu stoczniowego i offshore na terenie Unii Europejskiej, poddaliśmy się certyfikacji przez Towarzystwo Klasyfikacyjne – Registro Italiano Navale. Kompetencje potwierdzone certyfikatem RINA pozwalają nam uczestniczyć w projektach, które ze względu na specyfikę morską i związane z tym przepisy muszą być nadzorowane i zatwierdzane przez Towarzystwo Klasyfikacyjne. Certyfikat potwierdza zdatność naszych technologii do zastosowań morskich.

Registro Italiano Navale (RINA) – włoskie towarzystwo klasyfikacyjne powstałe w 1861 roku jako Registro Italiano, z siedzibą centrali w Genui.

Po połączeniu z konkurencyjnym Registro Nazionale w 1910 roku funkcjonowało jako Registro Nazionale Italiano, a od roku 1922 jako Registro Italiano Navale (RINA).

W 1863 roku RINA wydało swoją pierwszą księgę rejestrową, w której wymienionych było 340 statków.

W latach 1947-1968 RINA było instytucją egzekwującą przymusowy rejestr wszystkich włoskich statków o pojemności przekraczającej 100 RT.

Registro Italiano Navale posiada przedstawicielstwa we wszystkich większych portowych miastach na świecie.

Registro Italiano Navale jest członkiem IACS. (Wikipedia).