Wiercenie w Iraku

Wiercenie w Iraku

Zakończyliśmy pracę przy modernizacji turbiny gazowej, gdzie naszym zadaniem były m.in. bardzo trudne wiercenia pod elementu ustalające kadłubów. Problemem, z którym musieliśmy się zmierzyć to trudna pozycja wiercenia – na krawędzi pomiędzy dwoma różnymi materiałami, z uskokiem lub wiercenie do połówki starego otworu. Ponieważ otwory były rozmieszczone na obwodzie, część z nich była również wiercona w pozycji pułapowej. Schemat wiercenia i przykładowy wygląd otworu przed wierceniem Wiercenie w pozycji pułapowej Gotowy otwór oraz otwór zakołkowany. Punktowanie pod nowy otwór

Regeneracja tarcz oporowych

Regeneracja tarcz oporowych

Zatarcie tarczy oporowej łożyska oporowego to duży problem dla właściciela urządzenia. Jednakże i takich wypadkach możliwa jest regeneracja bez demontażu wirnika, co jak wiadomo jest kosztowne i czasochłonne. W tym celu opracowaliśmy urządzenie do toczenia i szlifowania tarcz oporowych a także innych powierzchni czołowych na wałach i wirnikach turbin, bez demontażu. Poważnym utrudnieniem, wymagającym uwzględniania w regeneracji tarczy oporowej są zawsze lokalne utwardzenia powierzchni, spowodowane wzrostem temperatury na skutek tarcia – przyczyny uszkodzenia. Zwykle wymagania co do jakości powierzchni i odchyłek kształty tar oporowych są bardzo wysokie, stąd kilkuetapowa technologia regeneracji. Zdj. Tarcza oporowa po demontażu łożyska oporowego. Ciemny kolor to obszar przytarcia. Zdj. Ta sama tarcza po pierwszym przejściu. […]

Modernizacja połączenia śrubowego kadłuba turbiny

Modernizacja połączenia śrubowego kadłuba turbiny

Nasz Klient podjął decyzję modernizacji połącznia śrubowego kołnierzy płaszczyzny podziału turbiny.W miejsce tradycyjnego połącznia ze szpilkami wkręconymi w dolną połówkę kadłuba, postanowiono wykonać otwory przelotowe o nieco większej średnicy niż rozwiązanie pierwotne. W pierwszym kroku, z uwagi na kształt odlewu, należało wykonać analizę wykonalności – w tym celu wykonano skanowanie 3D kołnierzy ze szczególnym uwzględnieniem promieni przejścia w obło kadłuba. W efekcie powstał trójwymiarowy model fragmentu kadłuba w obrębie planowanej modernizacji. Na tymże modelu zasymulowano otwory wraz z podtoczeniami pod nakrętki, co pozwoliło określić pozostałą grubość ścianki kadłuba/kołnierza. W wyniku tych czynności określono, które otwory mogą zostać zmodernizowane. Dalsze czynności – wytoczenie otworów i zabieleń pod nakrętki od spodu kołnierza […]

Współpraca w zakresie BHP

Współpraca w zakresie BHP

Z przyjemnością informujemy, że od kwietnia 2020 współpracujemy z firmą WENA Konsulting w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz szkoleń wstępnych i okresowych oraz dedykowanych konkretnym zagadnieniom np. pierwsza pomoc, obsługa defibrylatora AED itp. Więcej informacji: https://wenakonsulting.pl/

Awaria łożyska ślizgowego

Awaria łożyska ślizgowego

  Awaria układu olejowego może mieć poważne następstwa. W tym wypadku, czopy łożyskowe uległy bardzo poważnemu uszkodzeniu. O tyle jednak nietypowe, że rysy, spowodowane zatarciem w suchym łożysku miały ponad 2 mm głębokości. Naprawa polega na toczeniu a następnie honowaniu powierzchni czopa. W tym wypadku, ze względu na głębokość rys trwało to kilka dni. Więcej na temat takich obróbek: https://wwtech.com.pl/2020/02/04/toczenie-bebnow-walow-i-czopow/

System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy ISO45001

System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy ISO45001

Z dumą pragniemy poinformować, że nasza Firma uzyskała certyfikat Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy ISO45001. Standard ten pomaga organizacjom zarządzać procesami oraz ryzykiem związanym z bezpieczeństwem i higieną pracy, w sposób systematyczny i spójny. ISO 45001 zastępuje standard OHSAS 18001 (w Polsce PN-N 18001), który zostanie wycofany 12 marca 2021 roku. Oznacza to, że do tego czasu, wszystkie organizacje, które posiadają aktualnie ważny certyfikat OHSAS 18001, w celu zachowania ciągłości, są zobowiązane zaktualizować swój system do wymagań nowej wersji normy ISO 45001. Certyfikat ISO 45001 jest wiarygodnym dowodem, że wszystkie procesy realizowane w naszej organizacji zorientowane są na zapewnienie bezpiecznych warunków pracy. Wdrożenie SZBHP daje nam kompetencje i narzędzia do dalszego doskonalenia w obszarach: efektywności w zakresie bezpieczeństwa […]

Regeneracja otworów sprzęgłowych

Regeneracja otworów sprzęgłowych

Często zdarza się, że wymiana lub modernizacja jednego ze sprzęgniętych urządzeń, powoduje konieczność regeneracji otworów sprzęgłowych po „starej” stronie. Jeżeli odchyłki są małe wystarcza wspólne roztaczanie i/lub honowanie par otworów „starych” i „nowych” – tzw. parowanie. W przypadku dużych odchyłek, w przypadkach: nierównoległości osi obu otworów („zwichrowania”) – zwykle powstałem podczas poprzednich remontów, przesunięcia podziałki otworów obu półsprzęgieł względem siebie poważnego zniszczenia powierzchni otworu (głębokie zadarcia itp.), owalizacji („rozbicia”) zbliżania się do granicy „remontowalności” otworów ze względu na konieczność przekroczenia maksymalnej dopuszczalnej średnicy, konieczna staje się bardziej złożona regeneracja polegająca na przywróceniu pierwotnej geometrii połączenia. W tym celu stosuje się tulejki, osadzane na wcisk, w specjalnie przygotowanych otworach. Ważne jest […]