System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy ISO45001

System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy ISO45001

Z dumą pragniemy poinformować, że nasza Firma uzyskała certyfikat Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy ISO45001. Standard ten pomaga organizacjom zarządzać procesami oraz ryzykiem związanym z bezpieczeństwem i higieną pracy, w sposób systematyczny i spójny. ISO 45001 zastępuje standard OHSAS 18001 (w Polsce PN-N 18001), który zostanie wycofany 12 marca 2021 roku. Oznacza to, że do tego czasu, wszystkie organizacje, które posiadają aktualnie ważny certyfikat OHSAS 18001, w celu zachowania ciągłości, są zobowiązane zaktualizować swój system do wymagań nowej wersji normy ISO 45001. Certyfikat ISO 45001 jest wiarygodnym dowodem, że wszystkie procesy realizowane w naszej organizacji zorientowane są na zapewnienie bezpiecznych warunków pracy. Wdrożenie SZBHP daje nam kompetencje i narzędzia do dalszego doskonalenia w obszarach: efektywności w zakresie bezpieczeństwa […]