System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy ISO45001

Z dumą pragniemy poinformować, że nasza Firma uzyskała certyfikat Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy ISO45001. Standard ten pomaga organizacjom zarządzać procesami oraz ryzykiem związanym z bezpieczeństwem i higieną pracy, w sposób systematyczny i spójny.

ISO 45001 zastępuje standard OHSAS 18001 (w Polsce PN-N 18001), który zostanie wycofany 12 marca 2021 roku. Oznacza to, że do tego czasu, wszystkie organizacje, które posiadają aktualnie ważny certyfikat OHSAS 18001, w celu zachowania ciągłości, są zobowiązane zaktualizować swój system do wymagań nowej wersji normy ISO 45001.

Certyfikat ISO 45001 jest wiarygodnym dowodem, że wszystkie procesy realizowane w naszej organizacji zorientowane są na zapewnienie bezpiecznych warunków pracy.

Wdrożenie SZBHP daje nam kompetencje i narzędzia do dalszego doskonalenia w obszarach:

  • efektywności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
  • eliminacji lub minimalizacji ryzyk związanych bezpieczeństwem i higieną pracy;
  • ograniczania liczby wypadków przy pracy;
  • ograniczenia ryzyka wpływającego na biznes nasz a przede wszystkim naszych Klientów;
  • motywacji i zwiększania zaangażowania pracowników;
  • optymalizacji wyposażenia oraz szkoleń, co pozwoli na lepszą identyfikację ryzyka w przyszłości.

DNV GL powstały z połączenia Det Norske Veritas i Germanischer Lloyd, to wiodące w Europie towarzystwo klasyfikacyjne, prowadzące również m.in. certyfikację BHP i jakościową.

Więcej na stronie https://www.dnvgl.pl/