Współpraca w zakresie BHP

Współpraca w zakresie BHP

Z przyjemnością informujemy, że od kwietnia 2020 współpracujemy z firmą WENA Konsulting w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz szkoleń wstępnych i okresowych oraz dedykowanych konkretnym zagadnieniom np. pierwsza pomoc, obsługa defibrylatora AED itp. Więcej informacji: https://wenakonsulting.pl/