Automatyczny defibrylator zewnętrzny

Automatyczny defibrylator zewnętrzny

Po raz kolejny wszyscy pracownicy WWtech biorą udział w kursach pierwszej pomocy, organizowanych przez WENA Konsulting. Program kursu, oprócz standardów (BLS – Basic Life Support), obejmuje następujące zagadnienia: • Postępowanie z ranami, • Resuscytacja krążeniowo – oddechowa (RKO), • Użycie Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego (AED – Automated External Defibrillator). Automatyczny defibrylator zewnętrzny (ang. automated external defibrillator AED) – wysoce specjalistyczne, niezawodne, skomputeryzowane urządzenie, które za pomocą poleceń głosowych i wizualnych prowadzi zarówno osoby z wykształceniem medycznym, jak i bez niego przez procedurę bezpiecznej defibrylacji w zatrzymaniu krążenia. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa w połączeniu z defibrylacją w ciągu 3-5 minut od utraty przytomności może pozwolić na skuteczną reanimację w 49-75% przypadków, a każda minuta […]