Automatyczny defibrylator zewnętrzny

Po raz kolejny wszyscy pracownicy WWtech biorą udział w kursach pierwszej pomocy, organizowanych przez WENA Konsulting. Program kursu, oprócz standardów (BLS – Basic Life Support), obejmuje następujące zagadnienia:
• Postępowanie z ranami,
• Resuscytacja krążeniowo – oddechowa (RKO),
• Użycie Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego (AED – Automated External Defibrillator).

Automatyczny defibrylator zewnętrzny (ang. automated external defibrillator AED) – wysoce specjalistyczne, niezawodne, skomputeryzowane urządzenie, które za pomocą poleceń głosowych i wizualnych prowadzi zarówno osoby z wykształceniem medycznym, jak i bez niego przez procedurę bezpiecznej defibrylacji w zatrzymaniu krążenia. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa w połączeniu z defibrylacją w ciągu 3-5 minut od utraty przytomności może pozwolić na skuteczną reanimację w 49-75% przypadków, a każda minuta opóźnienia defibrylacji zmniejsza prawdopodobieństwo przeżycia o 10-12%. Automatyczny defibrylator zewnętrzny przeznaczony jest do użycia przez każdą osobę (najlepiej przeszkoloną), która jest świadkiem zdarzenia, w którym wymagana jest resuscytacja krążeniowo-oddechowa. Wikipedia.

 

Przeszkoleni pracownicy WWtech są łatwo rozpoznawalni w miejscu pracy; na ich kaskach znajduje się znak białego krzyża na zielonym tle.