Rozwiercanie otworu centralnego w wirniku generatora

Nietypowe zadanie polegające na rozwierceniu istniejącego, zwichrowanego otworu centralnego w wale wirnika generatora zostało zrealizowane zgodnie z wymogami Klienta.

Zadanie polegało na rozwierceniu otwory Ø81 do Ø90, z utrzymaniem nowego otworu w osi wału. Również wyzwaniem była wymagana chropowatość Ra=0,8 µm.

A przede wszystkim głębokość: ponad 2000 mm!

Zadanie udało się zrealizować przy pomocy zmodyfikowanej obrabiarki BB6000, wyposażonej w odpowiedni układ montażu oraz system łożyskowania wrzeciona w otworze wg naszej koncepcji. Nadzór metrologiczny – niezawodny Laser Tracker – zapewnił bieżące korekty osiowania i ciągłą kontrolę pozycji wrzeciona w otworze.