Elektrownia wodna Murkraftwerke Graz

Elektrownia wodna Murkraftwerke Graz

W marcu 2017 r. ANDRITZ HYDRO rozpoczyna dostawy urządzeń elektromechanicznych dla nowej elektrowni wodnej w samym sercu Grazu, stolicy prowincji austriackiej Styrii. Uruchomienie elektrowni planowane jest na pierwszą połowę 2019. Nim budowa zostanie zakończona, niezbędna jest instalacja wyposażenia elektrowni: turbin, generatorów, klap, rożnego rodzaj napędów i układów sterowania. I tu właśnie miejsce na nasze usługi. Oczywiście, jak to w elektrowni wodnej, główne zadanie to obróbki wielkogabarytowych kołnierzy. Jest to bardzo awangardowa konstrukcja, co widać na poniższych wizualizacjach: Więcej o elektrowni w animacji: Stan obecny wskazuje, że jeszcze sporo zostało do zrobienia. Jak zwykle, praca zaczyna się od dokładnych pomiarów. Na pierwszym planie głowica pomiarowa przyrządu Laser Tracker, a mierzony obiekt głęboko w tle, za rusztowaniem. Wstępne ustawienie maszyny w miejscu pracy. Centrowanie obrabiarki przy […]

Metrologia warsztatowa

Metrologia warsztatowa

Dobrze wykonane pomiary – szybko, dokładnie, powtarzalnie – są koniecznym warunkiem końcowego sukcesu. Niezbędne do tego są dwie rzeczy: odpowiedni sprzęt pomiarowy; wyszkolony i doświadczony personel Sprzęt pomiarowy musi spełniać szereg wymogów związanych z charakterem pracy: najczęściej pomiar zdalny, odporność na wilgotność, zapylenie i zmiany temperatury. Te wymagania spełnia Laser Tracker ™, którym posługujemy się w naszej pracy. Pomiary można usystematyzować następująco: Na potrzeby obróbki mobilnej: Przed obróbką: wymiary początkowe i analiza wymiarowa – określenie naddatków, wyznaczenie osi i punktów teoretycznych, trasowanie na obiekcie; W trakcie obróbki: kontrola wymiarowa, niezbędne korekty, prognozowanie postępu prac; Po obróbce: wymiary końcowe, raportowanie; Asysta metrologiczna: Usługa polega na wykonywaniu pomiarów na rzecz prac demontażowych i montażowych, w tym obróbki mobilnej; Asysta może obejmować cały okres działań na obiekcie; Efektem są doraźne raporty […]

Wymiennik ciepła w Zakładach Chemicznych

Wymiennik ciepła w Zakładach Chemicznych

Zakłady Chemiczne to bardzo wymagający Klienci. Cieszymy się zatem, że często jesteśmy wybierani do realizacji usług obróbki mobilnej na elementach instalacji chemicznych. W tym wypadku był to wymiennik ciepła, na którym wykonaliśmy trzy obróbki: planowanie czoła połączenia kołnierzowego dna wymiennika oraz planowanie czoła kołnierzy wylotowych wraz z wykonaniem rowka pod uszczelkę typu RTJ (RT). O ile planowanie czół jest typową, rutynową pracą, to rowek pod uszczelkę stalową stanowi pewne wyzwanie – wymagania dotyczące dokładności wymiarowej i jakości powierzchni są znacznie bardziej rygorystyczne niż w wypadku innych obróbek. Potwierdzeniem właściwych parametrów rowka jest kontrola „na tusz”. Obróbka kołnierza wylotowego z rowkiem trapezowym pod uszczelkę stalową. W roli głównej tokarka do kołnierzy […]

Rowek pod wpust

Rowek pod wpust

W niezwykłej scenerii przypominającej fabrykę droidów z Star Wars odbył się niedawno mały projekt wykonania nowego rowka pod wpust. W trakcie eksploatacji okazało się, że połączenie wpustowe jest zniszczone, a dotychczasowy rowek po wpust w wałku rozbity na tyle, że nie mógł spełniać już swojej roli.

Produkcja elementów złącznych i drobnych części zamiennych

Produkcja elementów złącznych i drobnych części zamiennych

Początkowo wyłącznie na potrzeby własne, obecnie coraz więcej i częściej, produkujemy elementy złączne specjalne (niebędące tzw. „normalkami”). W naszym wypadku, potrzeby własne to głównie dostosowywanie maszyn mobilnych do konkretnych przypadków obróbki – mocowanie maszyny do obrabianego elementu, mocowanie narzędzi obróbczych, podparć czy dodatkowych łożysk. Okazało się, że istnieje zapotrzebowanie na takie elementy, zwykle wcześniej nieprzewidywane do wymiany, już po demontażu czy po obróbce. Typowym przykładem takiej sytuacji są prace przy połączeniach kołnierzowych, kiedy okazuje się, że część śrub jest po prostu niedemontowalna, a co za tym idzie, muszą zostać zniszczone przy demontażu. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, zebrawszy wiele doświadczeń, jesteśmy w obecnie w stanie oferować bardziej kompleksowe podejście do szeroko rozumianych rodzaju połączeń skręcanych, począwszy od demontażu, w tym demontażu zniszczonych (urwanych, zatartych, zablokowanych w dowolny sposób) śrub i szpilek, poprzez korektę geometrii i jakości powierzchni połączenia, […]

Jesień w energetyce wodnej

Jesień w energetyce wodnej

Jesień w energetyce wodnej to często konieczność posezonowych remontów. Jak zwykle, dużą część naszego wolumenu stanowią prace na rzecz energetyki wodnej. W ostatnich tygodniach były to Elektrownia PGE Dychów (88 MW) oraz PGE Solina (199 MW) oraz bułgarska Elektrownia Wodna Koprinka (29,4 MW), położona w pobliżu miasta Stara Zagora. Zakresy prac zbliżone i nie raz już wykonywane: obróbki na dużych średnicach. Jak to się robi w elektrowni wodnej