Unleashing the Power of Your Samsung SGH-T999 with Firmware Downloads

Have you ever felt like your Samsung SGH-T999 smartphone is not performing to its full potential? Are you looking for ways to boost its speed and functionality? If yes, then firmware downloads can be the answer to all your problems. Firmware is a software program that controls the hardware of your device. It informs the device how to function, communicate with other devices, and interact with the operating system. Firmware updates often contain bug fixes, security patches, and new features that enhance the performance of your device. What is Samsung SGH-T999 Firmware? Samsung SGH-T999 Firmware is a software program that controls the hardware of your Samsung SGH-T999 smartphone. It informs […]

Mastering Bold Letters in Notepad++: A Comprehensive Guide for Programmers and Writers

Welcome to “Mastering Bold Letters in Notepad++(Try it now): A Comprehensive Guide for Programmers and Writers”. Bold letters are an integral part of any text editor, and Notepad++ is no exception. Whether you’re a programmer, a writer, or just someone who wants to add emphasis to certain words or phrases, knowing how to use bold letters can be incredibly useful. In this guide, we’ll take a deep dive into the world of bold letters in Notepad++, exploring everything from basic formatting to advanced techniques that will help you take your writing or coding to the next level. So, whether you’re a seasoned pro or a complete beginner, let’s get started! […]

Prace związane z modernizacją kotła – obrotowy podgrzewacz powietrza

Prace związane z modernizacją kotła – obrotowy podgrzewacz powietrza

Obrotowy Podgrzewacz Powietrza jest ruchomym wymiennikiem ciepła, w którym wymiana ciepła odbywa się dzięki pojemności cieplnej powoli wirujących elementów – blach umieszczonych na wirniku. Elementy te przejmują ciepło ze spalin wylotowych z kotła (nagrzewają się) i przekazują je do zasysanego z otoczenia powietrza kierowanego dalej do palników kotła. Dzięki zastosowaniu OPP znacznie poprawia się sprawność instalacji odzyskując dużą część z ciepła z gazów wylotowych. OPP stosuje się praktycznie we wszystkich kotłach na paliwo stałe (węglowych).   Nasz zakres obejmował prace obróbcze w czterech otworach: legalizacja/toczenie otworu na wymiar Ø615H7, planowanie powierzchni od ok. Ø120mm do Ø 615mm naddatek 50mm (bardzo duży naddatek!), produkcję i montaż tulei centrujących, wiercenie i gwintowanie otworów w korpusie podgrzewacza i pokrywach.

Kruszarka

Kruszarka

Duży zakres prac związany z remontem kapitalnym urządzenia. Planowanie powierzchni ok. Ø1000mm Toczenie zamka ok. Ø1000mm Planowanie powierzchni ok. Ø500mm Toczenie średnicy ok. Ø500mm Toczenie średnicy ok. Ø600mm Planowanie powierzchni ok. Ø600mm Toczenie powierzchni stożkowych korpusu oraz pokrywy ok. Ø1900 mm

Regeneracja powierzchni długiego czopa

Regeneracja powierzchni długiego czopa

Mocno zniszczona powierzchnia czopa jest do uratowania! O ile rysy nie są zbyt głębokie oraz istnieje możliwość wykonania elementów współpracujących (np. pawi łożyska) na nieco mniejszą śrenicę wału , wystarczy wówczas samo toczenie, tak by usunąć rysy i wyżłobienia i uzyskać właściwą jakość powierzchni. Jeżeli ważne jest zachowanie oryginalnej średnicy, operacja toczenia musi być poprzedzona obróbką wstępną (opcjonalnie) i napawaniem ubytków. Po tym dopiero może nastąpić odtworzenie pierwotnej geometrii. Taką technologię realizowaliśmy np. w elektrowni Bujagali, Elektrownia Bujagali, Uganda | WWTECH – mobilna obróbka skrawaniem W jednym i w drugim przypadku ostatnim etampem obróbki może być honowanie przy użyciu tej samej obrabiarki.

Obróbka nowego kołnierza

Obróbka nowego kołnierza

Celem standardowej obróbki kołnierzy jest uzyskanie właściwej geometrii kołnierza: płaskości rzędu 0,05 mm, prostopadłości do osi – nie więcej niż 0,02 mm, oraz, co ważne, odpowiedniej chropowatości powierzchni (< 3,2 μm) Więcej: Obróbka kołnierzy | WWTECH – mobilna obróbka skrawaniem

Frezowanie fundamentu

Frezowanie fundamentu

Aby uzyskać pożadany stan dynamiczy urządzenia należy przede wszystkim zadbać o jakość posadowienia, czyli przyleganie podsawy urzadzenia (łap) do płyty fundamentowej. Istotne jest zachowanie płaskości płyty fundamentowej, jednakże drugim, często zapominanym, a niezwykle ważnym parametrem jest odchyłka położenia płaszczyzny płyty fundamentowej w stosunku do płaszczyzny podstawowej czyli płaszczyzny poziomu morza (water level). W tym wypadku, sumaryczna odchyłka płąskości i poziomu nie przekracza 0,05 mm/m.

Kayrakkum, Tadżykistan

Kayrakkum, Tadżykistan

Zapora Kayrakkum (ros. Кайраккумская ГЭС; Tadżycki: НБО Қайроққум), również pisany różnie jako Kayrakum, Kairakum, Qayraqqum lub Qayroqqum, jest zaporą na rzece Syr Daria w pobliżu miasta Kayrakkum w prowincji Sughd w Tadżykistanie. Znajduje się na zachodnim skraju Kotliny Fergańskiej i tworzy zbiornik Kayrakkum. Zbiornik dostarcza wodę do nawadniania, głównie w Uzbekistanie w dolnym biegu rzeki, oraz do produkcji energii wodnej. Elektrownia ma zainstalowaną moc 126 MW i jest obsługiwana przez państwowego operatora Barki Tojik. Budowa zapory rozpoczęła się w 1952 roku. Sześć bloków z turbinami Kaplana zostało uruchomione w 1956 i 1957 roku. Elektrownia przechodzi obecnie remont modernizacyjny, mający na celu zwiększenia mocy elektrowni z 142 do 174 MW. Na zaproszenie GE, dostawcy nowych turbozespołów, wykonujemy obróbki na kolejnych blokach. Właśnie zakończyliśmy pracę na bloku nr 5, drugim z sześciu, obrabianym przez nasz. Przed nami kolejne cztery bloki. W zakresie: obróbka pierścienia […]

Elektrownia Bujagali, Uganda

Elektrownia Bujagali, Uganda

Elektrownia Bujagali to elektrownia wodna na Nilu Wiktorii (Victoria Nile), miejsce uznawane za początek wielkiej rzeki Nil – w pobliżu przepięknych Wodospadów Bujagali w Ugandzie. Budowa rozpoczęła się w 2007 roku i zakończyła w 2012 roku. Moc elektrowni wynosi 250 megawatów. Elektrownia Bujagali była największym źródłem energii w Ugandzie w momencie jej uruchomienia. Koncern GE dostarczył wszystkie urządzenia elektromechaniczne – w tym pięć bloków turbinowo-generatorowych Kaplana o mocy 50 MW każdy, systemy sterowania i zabezpieczeń oraz pozostałe urządzenia elektrownii. Turbiny Kaplana firmy GE charakteryzują się regulowanymi łopatami wirnika i nastawnymi łopatami kierowniczymi, które umożliwiają im efektywne dostarczanie mocy w szerokim zakresie przepływów, tam gdzie przepływy rzek różnią się znacznie w zależności od pory roku. Więcej o urządzeniach elektrowni: Bujagali – Flawless project execution | GE Renewable Energy About the Bujagali hydropower project – AKDN Tym razem, na zaproszenie GE, wykonaliśmy dwa zadania: obóbka czopa Ø500 […]