REGISTRO ITALIANO NAVALE – CERTYFIKACJA

REGISTRO ITALIANO NAVALE – CERTYFIKACJA

Ze względu na projekty realizowane dla przemysłu stoczniowego i offshore na terenie Unii Europejskiej, poddaliśmy się certyfikacji przez Towarzystwo Klasyfikacyjne – Registro Italiano Navale. Kompetencje potwierdzone certyfikatem RINA pozwalają nam uczestniczyć w projektach, które ze względu na specyfikę morską i związane z tym przepisy muszą być nadzorowane i zatwierdzane przez Towarzystwo Klasyfikacyjne. Certyfikat potwierdza zdatność naszych technologii do zastosowań morskich. Registro Italiano Navale (RINA) – włoskie towarzystwo klasyfikacyjne powstałe w 1861 roku jako Registro Italiano, z siedzibą centrali w Genui. Po połączeniu z konkurencyjnym Registro Nazionale w 1910 roku funkcjonowało jako Registro Nazionale Italiano, a od roku 1922 jako Registro Italiano Navale (RINA). W 1863 roku RINA wydało swoją pierwszą […]

DWIE FREZARKI W AKCJI

DWIE FREZARKI W AKCJI

Terminy zawszę są napięte. Aby sprostać harmonogramowi, trzeba czasem pracować nie tylko 24/7, ale też podwoić możliwości obróbki. Dzięki dużemu zapleczu sprzętowemu WWTECH możemy podejmować takie wyzwania! Na zdjęciach dwie frezarki obwodowe (Circular Mill) CM6200. Więcej o frezarce CM6200 w filmie

CIĘCIE

CIĘCIE

Tym, którzy mieli do czynienia z cięciem rurociągów np. w instalacjach energetycznych, nie trzeba tłumaczyć, że jest to kłopotliwa i kosztowna czynność. Szczególnie jeżeli mamy do czynienia z rurą grubościenną lub kiedy jest trudny dostęp. Kolejne problemy klasycznego cięcia rur to: konieczność wykonania dwóch cięć, aby kompensować utratę długości przy użyciu wstawki; zachowanie prostopadłości cięcia do osi rury — dla dużych średnic nawet niewielkie odchylenie jest niedopuszczalne; potencjalna deformacja (owalizacja) rur cienkościennych, szczególnie dla dużych średnic; konieczność zakupu wstawki, co w przypadku grubościennych rur ze specjalnych stali stopowych znacząco może wpływać na czas postoju; znaczący koszt wstawki; konieczność fazowania czterech krawędzi — dwóch na ciętym rurociągu i dwóch na wstawce; konieczność wykonania dwóch spoin — czas, koszty, a także problem z lokalizacją nowych spoin w stosunku do innych spoin na rurociągu (zachowanie minimalnej odległości – wielkości minimalne zwykle są określone przez […]