Naprawa otworów gwintowanych

Naprawa otworów gwintowanych

Zdarza się, że w wyniku demontażu zablokowanej śruby, dochodzi do uszkodzenia gwintu. W większości wypadków, stosunkowo łatwo można odzyskać pełną funkcjonalność połączenia. Podejście do naprawy zależy od wielu czynników: lokalizacji, stopnia uszkodzenia, rozmiaru, spawalności materiału itd. Poza samym kosztem i czasem odtworzenia, wszystkie te czynniki muszą być brane pod uwagę przy wyborze sposobu naprawy. Ostatnio zostaliśmy poproszeni o odtworzenie funkcjonalności otworu gwintowanego w korpusie turbiny parowej. Aby w przyszłości uniknąć pomyłek Klient zdecydował się zachować aktualny rozmiar gwintu – stąd wybrano tulejowanie, jako optymalne czasowo i kosztowo w aktualnej sytuacji. Przypominamy, że odtwarzanie połączeń to jeden z naszych kluczowych produktów serwisowych, a wsparcie własną produkcją elementów złącznych, w tym zaawansowanych […]

Praca na specjalnym statku

Praca na specjalnym statku

Przemysł stoczniowy w Polsce z bliska nie wygląda tak źle, jak się powszechnie uważa. Szczególnie polskie stocznie prywatne budują coraz bardziej skomplikowane statki, wkładając coraz większą wartość dodaną, konkurując, jak również kooperując ze światowymi gigantami, np. skandynawskimi. Ostatnio uczestniczyliśmy, oczywiście adekwatnie do charakteru naszej działalności, w budowie kluczowego elementu wyposażenia specjalistycznego statku do układania podmorskich rurociągów. To gigantyczna szpula, służąca do transportu i układania prefabrykowanego rurociągu (albo np. kabla energetycznego lub światłowodu), który jest po prostu na nią nawinięty. Szpula ma kilkanaście metrów średnicy i oczywiście powierzchnie, które należy obrobić. Przy tych gabarytach średnica obrabianego pierścienia to ponad 10 metrów. Uzyskanie płaskości całkowitej poniżej 1 mm i wysokiej jakości powierzchni […]

Fundamenty

Fundamenty

Jak ważne są fundamenty, nie trzeba nikogo przekonywać. Szczególnie jeżeli są to fundamenty, na których posadowione zostaną skomplikowane urządzenia i maszyny. Ważne jest, aby nacisk wynikający z ciężaru posadowionej konstrukcji był równomiernie rozłożony. Aby to osiągnąć, powierzchnie nośne (płyty fundamentowe) muszą spełniać wymogi konstrukcyjne, takie jak: – wzajemne położenie poszczególnych płyt, określone przez dopuszczalną odchyłkę wysokości względnej (max. 1 mm)– zachowanie poziomu płaskości każdej z płyt fundamentowych (max. ±0,05 mm/m). Poniżej przykłady realizacji płyt fundamentowych (frezowanie dużych płaszczyzn) oraz ukończona płyta z pomiarami dokumentującymi osiągnięcie właściwych parametrów powierzchni.

Elektrownia wodna Murkraftwerke Graz

Elektrownia wodna Murkraftwerke Graz

W marcu 2017 r. ANDRITZ HYDRO rozpoczyna dostawy urządzeń elektromechanicznych dla nowej elektrowni wodnej w samym sercu Grazu, stolicy prowincji austriackiej Styrii. Uruchomienie elektrowni planowane jest na pierwszą połowę 2019. Nim budowa zostanie zakończona, niezbędna jest instalacja wyposażenia elektrowni: turbin, generatorów, klap, rożnego rodzaj napędów i układów sterowania. I tu właśnie miejsce na nasze usługi. Oczywiście, jak to w elektrowni wodnej, główne zadanie to obróbki wielkogabarytowych kołnierzy. Jest to bardzo awangardowa konstrukcja, co widać na poniższych wizualizacjach: Więcej o elektrowni w animacji: Stan obecny wskazuje, że jeszcze sporo zostało do zrobienia. Jak zwykle, praca zaczyna się od dokładnych pomiarów. Na pierwszym planie głowica pomiarowa przyrządu Laser Tracker, a mierzony obiekt głęboko w tle, za rusztowaniem. Wstępne ustawienie maszyny w miejscu pracy. Centrowanie obrabiarki przy […]

Metrologia warsztatowa

Metrologia warsztatowa

Dobrze wykonane pomiary – szybko, dokładnie, powtarzalnie – są koniecznym warunkiem końcowego sukcesu. Niezbędne do tego są dwie rzeczy: odpowiedni sprzęt pomiarowy; wyszkolony i doświadczony personel Sprzęt pomiarowy musi spełniać szereg wymogów związanych z charakterem pracy: najczęściej pomiar zdalny, odporność na wilgotność, zapylenie i zmiany temperatury. Te wymagania spełnia Laser Tracker ™, którym posługujemy się w naszej pracy. Pomiary można usystematyzować następująco: Na potrzeby obróbki mobilnej: Przed obróbką: wymiary początkowe i analiza wymiarowa – określenie naddatków, wyznaczenie osi i punktów teoretycznych, trasowanie na obiekcie; W trakcie obróbki: kontrola wymiarowa, niezbędne korekty, prognozowanie postępu prac; Po obróbce: wymiary końcowe, raportowanie; Asysta metrologiczna: Usługa polega na wykonywaniu pomiarów na rzecz prac demontażowych i montażowych, w tym obróbki mobilnej; Asysta może obejmować cały okres działań na obiekcie; Efektem są doraźne raporty […]

Wymiennik ciepła w Zakładach Chemicznych

Wymiennik ciepła w Zakładach Chemicznych

Zakłady Chemiczne to bardzo wymagający Klienci. Cieszymy się zatem, że często jesteśmy wybierani do realizacji usług obróbki mobilnej na elementach instalacji chemicznych. W tym wypadku był to wymiennik ciepła, na którym wykonaliśmy trzy obróbki: planowanie czoła połączenia kołnierzowego dna wymiennika oraz planowanie czoła kołnierzy wylotowych wraz z wykonaniem rowka pod uszczelkę typu RTJ (RT). O ile planowanie czół jest typową, rutynową pracą, to rowek pod uszczelkę stalową stanowi pewne wyzwanie – wymagania dotyczące dokładności wymiarowej i jakości powierzchni są znacznie bardziej rygorystyczne niż w wypadku innych obróbek. Potwierdzeniem właściwych parametrów rowka jest kontrola „na tusz”. Obróbka kołnierza wylotowego z rowkiem trapezowym pod uszczelkę stalową. W roli głównej tokarka do kołnierzy […]

Rowek pod wpust

Rowek pod wpust

W niezwykłej scenerii przypominającej fabrykę droidów z Star Wars odbył się niedawno mały projekt wykonania nowego rowka pod wpust. W trakcie eksploatacji okazało się, że połączenie wpustowe jest zniszczone, a dotychczasowy rowek po wpust w wałku rozbity na tyle, że nie mógł spełniać już swojej roli.