Szlifowanie maszynami przenośnymi

Usługi szlifowania czopów wałów i walców oraz docieranie zaworów bez konieczności demontażu

Zastosowanie mobilnych narzędzi do szlifowania kluczowych elementów dużych zespołów. Charakterystyka metody szlifowania „in – situ”.

Obróbka wykończeniowa, gdzie dzięki użyciu narzędzia ściernego otrzymujemy wymaganą strukturę powierzchni to szlifowanie. To końcowa obróbka gwarantująca duże dokładności wymiarowe i kształtowe, a finalna powierzchnia posiada małą chropowatość.

Szlifowanie przy użyciu tradycyjnej technologii wymagało demontażu elementu poddawanemu obróbce i umieszczenia go na maszynie. Cały proces trwał znacznie dłużej. Metody obróbki in-situ pozwalają na uzyskanie takich samych efektów końcowych, to znaczy wymaganej struktury i parametrów odpowiadających najbardziej rygorystycznym tolerancjom, przy jednoczesnej eliminacji zbędnych nakładów. Podczas obróbki kluczowy jest obrotowy ruch maszyny wokół osi obrabianego elementu. Sam materiał pozostaje nieruchomy, co pozwala na stosowanie technologii mobilnej nawet w przypadku komponentów wielkogabarytowych.

Pozostawienie ugruntowanej nazwy to odniesienie do rezultatów końcowych, bowiem inne składowe procesu szlifowania maszynami przenośnymi znacznie odbiegają od wiodących dotychczas metod wykonawczych.

Szlifowanie czopów i wałów

Szlifowanie czopów i wałów

Szlifowanie to rodzaj obróbki, której celem jest uzyskanie wysokiej gładkości powierzchni przy drobnej korekcie geometrii. Takie postępowanie w stosunku do części napędowych takich jak czop i wał sprawia, że poprawia się praca całego układu, a w przyszłości jest on znacznie mniej narażony na awarie i poważne usterki.

CZYTAJ DALEJ

Szlifowanie walców

Poprawa geometrii powierzchni zewnętrznej walca oraz jej struktury za pomocą szlifowania to metoda, która dzięki prostym i efektywnym rozwiązaniom znalazła swoje miejsce wśród tradycyjnych, odbywających się w obrębie stacjonarnych warsztatów. Odwrócenie sposobu postępowania i przeniesienie działań bezpośrednio na miejsce codziennej eksploatacji szlifowanego walca, to obniżenie czasu oczekiwania na rezultat dzięki pominięciu demontażu i transportu obrabianego elementu.

CZYTAJ DALEJ

szlifowanie walców

docieranie zaworów

Docieranie zaworów

Wielokrotnie małe wady czy nieznaczne awarie blokują działanie zakładu na długi czas, ponieważ oprócz samej obróbki całości przedsięwzięcia dopełniają czas i koszty wymontowania danego zaworu, jego transportu do i z warsztatu oraz ponownej instalacji. Zastosowanie obróbki mobilnej – docierania zaworów maszynami przenośnymi, pozwala na osiągnięcie równie precyzyjnych rezultatów przy zminimalizowaniu niekorzystnych czynników towarzyszących.

CZYTAJ DALEJ