Obróbka czopów

   Remonty i naprawy często zajmują dużo czasu i są bardzo kosztowne. Dzieje się tak dlatego, że długotrwała i intensywna eksploatacja pogarsza wyjściowe warunki pracy, a przez to stan poszczególnych części maszyn znacznie odbiega od prawidłowego, a nawet poprawnego. Nie w każdym przypadku prosta wymiana zużytej części pozwala przywrócić pożądany rytm pracy. Niektóre elementy wymagają zastosowania obróbki mechanicznej.

Obróbka czopów

   Taka obróbka tokarkami mobilnymi, które montuje się bezpośrednio na podlegającym interwencji odcinku maszyny, posiada szereg zalet ułatwiających szybki powrót do standardowych parametrów. Lokalizacja usterek to nierzadko miejsca trudno dostępne, na ciężkich, wielkogabarytowych zespołach mających duże obciążenia. Dla naszych technologii takie przeszkody nie stanowią problemu. Wprost przeciwnie, każde nowe zadanie to okazja do pokazania możliwości w pełni kompaktowego parku maszynowego i wykwalifikowanej kadry.

Obróbka czopów

   Wszelkiego rodzaju błędy kształtu, brak tolerancji do łożyska, czy jego zatarcie to sytuacje, gdzie idealnym rozwiązaniem jest nasza metoda działania. Usunięcie korozji i spękań oraz powrót do poprawnej osiowości elementu, a ponadto likwidacja luzów na łożysku to efekty, jakie otrzymujemy po zastosowaniu naszej procedury, bez długiego czasu oczekiwania i demontażu naprawianych części.

Tokarki do czopów

pl2000

Przenośna tokarka PL2000
Max. zasięg obrotu 317,5 mm
Średnica wału 88,1 – 228,6 mm
Opcje zasilania elektryczne
pneumatyczne

Download

Specyfikacja

pl3000

Przenośna tokarka PL3000
Max. zasięg obrotu 558,5 mm
Średnica wału 101,6 – 258,8 mm
Opcje zasilania elektryczne
pneumatyczne

Download

Specyfikacja

pl4000

Przenośna tokarka PL4000
Max. zasięg obrotu 685,8 mm
Średnica wału 101,6 – 285,8 mm
Opcje zasilania elektryczne
pneumatyczne

Download

Specyfikacja

maszyna specjalna do czopów

Maszyna specjalna
tokarka do czopów
Średnica obróbki 1900 mm
Opcje zasilania hydrauliczne
pneumatyczne

Download

Specyfikacja