Obróbka kołnierzy

   Szczelność połączeń to warunek prawidłowego funkcjonowania każdej instalacji przemysłowej. Na szczególną uwagę oprócz kolejnych części układu zasługują stworzone między nimi miejsca złączeń. Takie połączenia wchodzące w skład aparatury procesowej w zakładach chemicznych, azotowych i petrochemicznych oraz wszędzie tam, gdzie występuje wysokie ciśnienie muszą spełniać bardzo rygorystyczne normy szczelności. Bowiem tylko ich prawidłowe zachowanie umożliwia bezawaryjną i bezpieczną pracę na terenie całego zakładu.

Obróbka kołnierzy

   Wszelkie połączenia kołnierzowe, począwszy od niewielkich na wielkogabarytowych skończywszy, ulegają różnego typu usterkom i awariom, których skutki są zazwyczaj bardzo dotkliwe dla całego przedsiębiorstwa. Wielokrotnie jesteśmy stawiani przed wyzwaniem przerdzewiałych, odkształconych czy strawionych przez substancje chemiczne elementów kołnierzy. Dalej są to powstałe w różny sposób nieszczelności oraz defekty powierzchni przylegających, skrzywienia czy korozje. Nieprzewidywalność takich sytuacji obliguje do podjęcia szybkiej i skutecznej reakcji. Podobnie jest też w czasie zaplanowanych napraw czy modernizacji, zmian uszczelek oraz likwidacji deformacji po spawaniu części takich połączeń. Wypracowany na przestrzeni kolejnych projektów sposób postępowania pozwala na sprostanie wyzwaniom obróbki kołnierzy niezależnie od ich wymiarów i położenia.

Obróbka kołnierzy

   Efektem końcowym korzystania z metod obróbki mobilnej jest przywrócenie pełnej szczelności połączeń kołnierzowych, poprawa geometrii i płaskości ich powierzchni oraz likwidacja wszelkich ubytków. Dodatkowym atutem zastosowania przy tej obróbce toczenia jest uzyskanie spiralnej struktury o odpowiedniej chropowatości pozbawionej rysy poprzecznej, mogącej zaburzać hermetyczność połączenia. Dzięki gwarancji zachowania odpowiedniej geometrii połączeń otrzymujemy właściwą geometrię całej konstrukcji czy maszyny.

Tokarki do kołnierzy

FF3000

Przenośna tokarka do kołnierzy FF3000
Średnica kołnierza 38,1 – 304,8 mm
Śr. wew. montażowa 38,1 – 171,5 mm
Opcje zasilania pneumatyczne

Download

Specyfikacja

FF4000

Przenośna tokarka do kołnierzy FF4000
Średnica kołnierza 76,2 – 482,6 mm
Śr. wew. montażowa 76,2 – 317,5 mm
Opcje zasilania pneumatyczne

Download

Specyfikacja

FF5000

Przenośna tokarka do kołnierzy FF5000
Średnica kołnierza 127 – 609,6 mm
Śr. wew. montażowa 88,9 – 457,2 mm
Opcje zasilania pneumatyczne

Download

Specyfikacja

FF6300

Przenośna tokarka do kołnierzy FF6300
Średnica kołnierza 299,7 – 1524,0 mm
Śr. wew. montażowa 299,7 – 1460,5 mm
Opcje zasilania pneumatyczne
hydrauliczne

Download

Specyfikacja

FF7200

Przenośna tokarka do kołnierzy FF7200
Średnica kołnierza 762 – 1828,8 mm
Średnica frezowana 889 – 1828,8 mm
Śr. wew. montażowa 762 – 1828,8 mm
Opcje zasilania pneumatyczne
hydrauliczne

Download

Specyfikacja

FF8000

Przenośna tokarka do kołnierzy FF8200
Średnica kołnierza 1143 – 3048 mm
Średnica frezowana 1143 – 3048 mm
Śr. wew. montażowa 1143 – 3048 mm
Opcje zasilania pneumatyczne
hydrauliczne

Download

Specyfikacja

FF1000

Przenośna tokarka do kołnierzy FF1000
Średnica kołnierza 0 – 304,8 mm
Śr. zew. montażowa 50,8 – 304,8 mm
Opcje zasilania pneumatyczne

Download

Specyfikacja

FF1200

Przenośna tokarka do kołnierzy FF1200
Średnica kołnierza 0 – 317,5 mm
Śr. zew. montażowa 104,6 – 317,5 mm
Opcje zasilania pneumatyczne

Download

Specyfikacja

FF2400

Przenośna tokarka do kołnierzy FF2400
Średnica kołnierza 0 – 622,3 mm
Śr. zew. montażowa 284,5 – 619,8 mm
Opcje zasilania pneumatyczne

Download

Specyfikacja

FF3600

Przenośna tokarka do kołnierzy FF3600
Średnica kołnierza 0 – 927,1 mm
Śr. zew. montażowa 589,3 – 924,6 mm
Opcje zasilania pneumatyczne

Download

Specyfikacja

CM6200

Frezarka kołowa CM6200
Średnica frezowania 1866.9 – 5054.6 mm
Śr. wew. montażowa 2004.1 – 4500.9 mm
Średnica min. obrotu ramienia 3444.2 mm
Średnica max. obrotu ramienia 5003.8 mm

Download

Specyfikacja