Obróbka otworów

   Otwory to nieodłączny element niemal każdej maszyny, urządzenia czy konstrukcji stalowej. Każdy z nich spełnia ściśle określoną rolę, co pozwala na prawidłowe działanie całego zespołu elementów. Często jednak otwory narażone są na działanie wielu negatywnych czynników powodujących konieczność zastosowania środków zaradczych.

   W przypadku otworów takimi problemami są: ich wyrobienie, zdeformowanie czy spękanie oraz pojawienie się niebezpiecznych luzów, na skutek długotrwałej lub wadliwej pracy innych części. Mówi się również o wybitych gniazdach.

wytaczanie otworów

   Rozwiązania obróbki mobilnej pozwalają usunąć te problemy na drodze naprawy czy planowanej modernizacji, w czasie których możliwy jest powrót do wymaganego nominału. Możliwe jest również stosowanie ich już przy budowie nowych konstrukcji, aby być pewnym osiąganych efektów od pierwszych etapów działania.

obrobka otworow schemat

   Rezultatem stosowania obróbki wykorzystującej w pełni mobilną technologię jest osiągnięcie wymiarów zachowujących konieczną tolerancję oraz odpowiednie pasowania. Powierzchnia otworu poddanego takim rozwiązaniom cechuje się prawidłową strukturą i zachowaniem wymaganych wymiarów i tolerancji, co przekłada się na likwidację niepożądanych luzów w połączeniach.

Wytaczarki

BB3000

Przenośna wytaczarka BB3000
Średnica wału 31,8 mm
Średnica wytaczania 38,1 – 127 mm
Max. posuw 254 mm
Moment na wale 54,2 N m
Opcje zasilania elektryczne

Download

Specyfikacja

BB4500

Przenośna wytaczarka BB4500
Średnica wału 44,5 mm (opcjonalnie 31,8 mm)
Średnica wytaczania 38,1 – 254 mm
Max. posuw 609,6 mm
Moment na wale 565,4 Nm
Opcje zasilania elektryczne
pneumatyczne
hydrauliczne

Download

Specyfikacja

BB5000

Przenośna wytaczarka BB5000
Średnica wału 63,5 mm (opcjonalnie 31,8 mm)
Średnica wytaczania 38,1 – 609,6 mm
Max. posuw 914,4 mm
Moment na wale 54,2 N m
Opcje zasilania elektryczne
pneumatyczne
hydrauliczne

Download

Specyfikacja

BB6000

Przenośna wytaczarka BB6000
Średnica wału 88,9 mm
Średnica wytaczania 223,5 – 1036,3 mm
Max. posuw dł. wału
Moment na wale 637,2 – 2467 N m
Opcje zasilania hydrauliczne

Download

Specyfikacja

BB7000

Przenośna wytaczarka BB7000
Średnica wału 127 mm
Średnica wytaczania 260,4 – 1479,6 mm
Max. posuw dł. wału
Moment na wale 1020 – 3930 N m
Opcje zasilania hydrauliczne

Download

Specyfikacja