/div>

Kontrola oparta na CAD

  Bardzo skomplikowane elementy wymagają właściwego przygotowania już od pierwszych etapów fazy projektowania. Modele CAD pozwalają precyzyjnie określić właściwości przedmiotów, które będą potem wytwarzane w rzeczywistości.

  Precyzyjne pomiary wykorzystujące nowoczesne urządzenia metrologiczne pozwalają określić stosunek danego obiektu do sporządzonego z największą dokładnością modelu CAD. Stworzony obraz na tyle precyzyjnie podaje jego wymiary, że możliwe jest określenie jego położenia w przyjętych tolerancjach. Uzyskiwane wartości odchylenia modelu rzeczywistego od założonego modelu idealnego, dają obraz stopnia realizacji założonych celów.

kontrola CAD

  Cała procedura jest możliwa do zastosowania w każdych warunkach. To znaczy pełna mobilność urządzeń pomiarowych pozwala na wykorzystanie ich precyzyjnych pomiarów w dowolnych okolicznościach warsztatu, zakładu produkcyjnego czy innych.