Nasz priorytet – bezpieczeństwo

WWTECH, od początków swojego istnienia, we wszystkich podejmowanych działaniach stawia przede wszystkim na bezpieczeństwo. Zdrowie naszych pracowników, społeczeństwa oraz poszanowanie środowiska naturalnego to wyznaczniki, według których organizujemy czynności naszego zespołu, miejsce, w którym się poruszamy oraz pozostałe aspekty naszej pracy, takie jak dojazd czy współpraca z innymi.

Wszyscy pracownicy WWTECH odbyli szkolenia BHP, kurs podstawowych zabiegów resuscytacyjnych i automatycznej defibrylacji zewnętrznej oraz posiadają stosowne uprawnienia i certyfikaty. Posługujemy się tylko sprawdzonymi, w pełni sprawnymi i regularnie serwisowanymi maszynami i narzędziami.

Firma WWTECH to gwarancja solidnie i bezpiecznie wykonanego zadania.

Od października 2020 WWtech posiada certyfikat Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy ISO45001 wydany przez DNV GL.

W ramach stałej współpracy, sprawami związanymi z szeroko pojętym BHP zajmuj się firma WENA Konsulting.