Przemysł energetyczny

  Awarie, nagłe i nieprzewidziane przestoje w energetyce to strata nie tylko finansowa, ale również, a może przede wszystkim wiarygodności wśród klientów. Wychodząc naprzeciw potrzebom tak wymagającej branży, rozwiązania obróbki mobilnej sprawdzają się w stu procentach.

  Odwrócenie sposobu postępowania przy realizacji obróbki precyzyjnej stwarza nowe możliwości, których podstawą jest szybkość i precyzja. Zamontowanie obrabiarki bezpośrednio na remontowanym elemencie pozwala na wykonywanie całości prac bez zbędnego demontażu maszyny oraz konieczności jej przenoszenia. Dzięki temu eliminujemy możliwość wystąpienia błędów kształtu, położenia poszczególnych elementów oraz struktury poddanej obróbce. Całości procesu obróbki towarzyszy stacjonarne zaplecze oraz ciągły nadzór metrologiczny, który wspomaga i reguluje pracę naszej kadry.

energetyka konwencjonalna

Energetyka konwencjonalna – Usługi
Legalizacje (modernizacje i naprawy) wytoczeń – powierzchni czołowych, uszczelniających i osadczych w korpusach turbin parowych
Osiowanie korpusów WP, NP.
Obróbki powierzchni oporowych pod obejmy i pod kierownice w korpusach NP, WP, SP
Legalizacje i modernizacje podziałów w korpusach turbin parowych WP, NP, SP, w tym tworzenie poprzez frezowanie rowków uszczelniających na podziale
Legalizacja powierzchni czołowych, osadczych i uszczelniających pomp wirowych
Legalizacje płaszczyzn stykowych pod dławnice – w korpusach WP, NP, SP
Modernizacje i legalizacje kadłubów komór zaworowych WP, NP, SP (naprawy powierzchni czołowych, uszczelniających i osadczych w przypadku nieszczelności zaworów ciśnieniowych)
Obróbka powierzchni pod dyfuzory
Legalizacje i regeneracje powierzchni uszczelniających (przylgi, rowki, wpusty itp.) połączeń kołnierzowych w rurociągach przelotowych i technologicznych (np. poprzez wytaczanie, frezowanie)
Naprawa powierzchni otworów w obudowach pod łożyska wielkogabarytowe
Modernizacje i legalizacje połączeń sprzęgłowych (retrofit połączeń sprzęgłowych)
Regeneracja powierzchni czopów młynów kulowych
Regeneracja połączeń sworzniowych
Odtwarzanie układów zamykania
Współosiowe roztaczanie stojaków łożyskowych
Roztaczanie rur opadowych w walczakach w celu usunięcia mikropęknięć
Obróbka powierzchni uszczelniających głównej pompy wody
Ukosowanie rur pod spawanie
Legalizacje przylg na walczakach
Współosiowe roztaczanie kanałków pod uszczelnienia
Modernizacje korpusów turbin pod montaż czujników i sond – wykonanie otworów i gniazd pod termoparę
Frezowanie zamków pod kierownice
Regeneracja gwintów wewnętrznych

energetyka wiatrowa

Energetyka wiatrowa – Usługi
Legalizacja i modernizacja powierzchni otworów, obudów i czopów pod łożyska wielkogabarytowe
Regeneracja osadzeń łożyskowych przekładni generatora
Współosiowe roztaczanie osadzeń łożyskowych
Obróbka osadzeń łożysk obrotu
Obróbka korekcyjna otworów montażowych dla połączeń kołnierzowych

energetyka wodna

Energetyka wodna – Usługi
Współosiowe roztaczanie osadzeń łopatek kierowniczych, np. pod tuleje Deva
Legalizacja otworów pod łożyska
Roztaczanie elementów wielkogabarytowych turbin wodnych
Frezowanie powierzchni wielkogabarytowych turbin wodnych
Obróbka korekcyjna kołków ustalających

Ponadto specjalizujemy się w niestandardowych zadaniach ograniczonych terminowo.