Przemysł hutniczy

  Prace w dziale hutnictwa to często działanie na ograniczonej przestrzeni, gdzie dostęp do wymagających interwencji konstrukcji jest znacznie utrudniony. Zastosowanie metod mobilnej obróbki skrawaniem pozwala ominąć przeszkody, na które przez lata napotykano.

  Korzystanie z dotychczasowych, stacjonarnych metod, znacznie wydłużało czas całego postępowania. Samo dotarcie w tak trudnych warunkach do miejsca awarii często kosztuje wiele czasu i wysiłku. Dawniej dopiero wtedy następowałby demontaż, czyli kolejne kroki etapu przygotowania. Dzięki w pełni mobilnemu parkowi maszynowemu wspieranemu przez zaplecze stacjonarne, możliwe jest natychmiastowe przystąpienie do prac właściwych, czyli obróbki. Wykonywanie jej w regularnych warunkach funkcjonowania maszyny pozwala na równoczesną ocenę i weryfikację uzyskanych efektów zmniejszającą przerwę w ciągłości produkcji.

przemysł hutniczy

Usługi
Frezowanie zdegradowanych powierzchni klatek walcowniczych
Odtwarzanie poprawnej geometrii klatek walcowniczych
Przywrócenie wymiarów nominalnych klatek walcowniczych
Regeneracja powierzchni stykowych w poduszkach oporowych (regeneracja czoków)
Naprawa i regeneracja połączeń sworzniowych
Regeneracja powierzchni pod łożyska
Legalizacja fundamentów pod maszyny
Obróbka połączeń kołnierzowych
Regeneracja i powiększanie gwintów
Przygotowanie króćców pod spawanie w walczakach
Legalizacja osadzeń pod łożyska w kruszarkach
Legalizacja czopów młynów kulowych pod łożyska
Obróbka czopów wielkiego pieca
Regeneracja i naprawa gwintów w trawersie przekładni ślimakowej
Odtwarzanie układów zamykania
Usuwanie urwanych śrub
Pomiary metrologiczne

Ponadto specjalizujemy się w niestandardowych zadaniach ograniczonych terminowo.