Wiercenie i odwiercanie

  Wiercenie nowych otworów może odbywać się zarówno w nowych konstrukcjach, które budowane od podstaw mają precyzyjnie wyznaczone lokalizacje i rozmiary wszystkich elementów, jak i konstrukcjach użytkowanych od dłuższego czasu. Czasem podczas modernizacji, czy konieczności dopasowania obecnej struktury maszyny do włożenia nowego elementu, niezbędne jest wywiercenie zupełnie świeżego otworu. Wiercenie przy użyciu mobilnych urządzeń pozwala na dotarcie w trudno dostępne miejsca bez konieczności przenoszenia całego procesu poza teren użytkowania, co znacznie przedłuża jego trwanie.

  Posiadanie wyłącznej technologii powoduje, że możliwe jest dokonywanie we własnym zakresie modyfikacji w odpowiedzi na potrzeby konkretnych zadań. Czasem maszyny będące w powszechnym użyciu nie są w stanie sprostać niestandardowym kryteriom projektów. Takie sytuacje to np. nietypowa długość otworu, trudno dostępna lokalizacja, uniemożliwiająca ustawienie maszyny w takim położeniu, aby mogła wykonać wiercenie oraz szereg innych. W takiej sytuacji nasi inżynierowie potrafią zaprojektować i stworzyć, na bazie własnego doświadczenia i dostępnych zasobów, nową maszynę odpowiadającą potrzebom konkretnego zlecenia.

  W przeciwieństwie do wiercenia zupełnie nowych otworów, odwiercanie znajduje zastosowanie wyłącznie w sytuacjach, które dotyczą maszyn i konstrukcji poddawanych remontom, modernizacjom, albo uległy niespodziewanym awariom. Zablokowanie kluczowego otworu czy połączenia przez śrubę czy szpilkę niedającą się usunąć to przyczyna przestojów i przeciągających się remontów, które przynoszą brzemienne w skutkach straty. Najczęściej z takimi utrudnieniami borykają się zakłady chemiczne i elektrownie. Rozwiązaniem jest usunięcie zbędnego elementu lub jego części i przywrócenie możliwości korzystania z połączenia czy otworu we właściwy sposób. Nawet korpusy maszyn i urządzeń o dużych rozmiarach czy wielkogabarytowe połączenia nie stanowią dla nas problemu dzięki umiejętności dostosowania posiadanych maszyn i sposobów działania do nawet najbardziej niestandardowych wymagań. Szybkość i skuteczność to atrybuty, dzięki którym powierzone nam projekty mają zawsze satysfakcjonujący finał.

Wiertnice

HT40

Przenośne wiertnice HT20, HT40, HT50, HT60VF
Max. średnica otworu 50 mm
102 mm
127 mm
152 mm
Zasilanie pneumatyczne, hydrauliczne

Download

Specyfikacja

Wiertnica magnetyczna

Wiertnice magnetyczne
Producenci Fein
Zalco
BDS
Zasilanie elektryczne

Download

Specyfikacja

maszyna specjalna

Maszyny specjalne – wiertnice do metalu
Max. średnica otworu 50 mm
120 mm
Zasilanie hydrauliczne

Download

Specyfikacja