Prace WWTECH Services w Hucie nad przywróceniem prawidłowej pracy prasy kuziennej poprzez usunięcie błędów kształtu jej elementów (naprawa uszkodzonych powierzchni)

Brak błędu kształtu kanałka oraz otworu centralnego trawersy to warunek prawidłowej pracy prasy kuziennej.
Wykonanie kanałka w tolerancjach zgodnych z dokumentacją techniczną w dodatku znajdującego się w pozycji sufitowej to zadanie w którym spełniają się rozwiązania obróbki mobilnej. Wypracowanie powierzchni bazowych zdeterminowało konieczność ponownego wyznaczenia osi długiej i poprzecznej prasy wraz z przeniesieniem ich na poddany obróbce fragment.
Szybkość reakcji od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego wraz z przygotowaniem specyficznego dla w/w zadania oprzyrządowania wyniósł 24 h. Tak sprawne działanie to efekt posiadania własnego zakładu obróbki stacjonarnej oraz zaawansowanej metrologii przemysłowej.