Regeneracja gwintów wykorzystująca własną technologię firmy WWTECH

Rozwiązania obróbki „in-situ” opracowywane przez inżynierów WWTECH Services pozwoliły na przywrócenie do stanu fabrycznego połączeń gwintowanych przekładni głównej napędu dla klatki walcowniczej.
Na bazie doświadczenia i możliwości stwarzanych przez rozwiązania obróbki mobilnej możliwy był rekordowo niski czas wykonania prac. Przystąpienie do zadania bez aktualnej dokumentacji technicznej sprawiło, że dopiero podczas rozmontowywania urządzenia widoczna była jego całość.
Jednak pełna gotowość biura konstruktorskiego i obróbki stacjonarnej zagwarantowała natychmiastową reakcję na konieczność zbudowania dodatkowego oprzyrządowania.
Czas wykonania regeneracji szesnastu gwintów M48 x 100 , frezowania wpustów centrujących oraz przeprowadzenie pomiarów nie przekroczył 72 godzin uwzględniając czas na stworzenie oprzyrządowania oraz reagowania na sytuacje niemożliwe do przewidzenia ze względu na brak dokładnej dokumentacji przekładni.