REGENERACJA FUNDAMENTU O ŚREDNICY 3 M NA PEŁNYM MORZU W 1 DZIEŃ — OSS WIKINGER

W połowie września nasi specjaliści zrealizowali bardzo szczególny projekt, przeprowadzony na środku Morza Bałtyckiego na farmie wiatrowej OSS WIKINGER w Niemczech.

Norweska firma zleciła nam obróbkę mechaniczną kołnierza piedestału, a na jej realizację udostępniono nam tylko 24 godzin. Uzyskaliśmy specjalne zezwolenia oraz przeszliśmy niezbędne szkolenia uprawniające do pracy na platformie morskiej.

Maszynę do pracy zmontowano i przygotowano na nabrzeżu w Gdyni. Gotowe urządzenie wraz z naszym zespołem zabrała specjalistyczna jednostka morska typu Jack-Up (statek samopodnośny).

Po dotarciu na miejsce prac, zespół WWTECH zregenerował zniszczoną powierzchnię fundamentu radialnego o średnicy 3000 mm, uzyskując płaskość nowej powierzchni poniżej 0,1 mm (wymagane było 0,5 mm). Nasza firma wykonuje między innymi obróbki kołnierzy wież wiatrowych o średnicy powyżej 7000 mm.

Całą usługę wykonano na środku morza w ciągu 20 godzin, z dala od warsztatów z obrabiarkami wielkogabarytowymi!
Uzyskaną jakość potwierdzono pomiarami inżynierskimi przy wykorzystaniu Laser Trackera. 

To kolejne prace realizowane dla sektora Offshore. Nasza firma spełniła wszelkie wymagania techniczne i formalne.