Prace związane z modernizacją kotła – obrotowy podgrzewacz powietrza

Obrotowy Podgrzewacz Powietrza jest ruchomym wymiennikiem ciepła, w którym wymiana ciepła odbywa się dzięki pojemności cieplnej powoli wirujących elementów – blach umieszczonych na wirniku. Elementy te przejmują ciepło ze spalin wylotowych z kotła (nagrzewają się) i przekazują je do zasysanego z otoczenia powietrza kierowanego dalej do palników kotła.

Dzięki zastosowaniu OPP znacznie poprawia się sprawność instalacji odzyskując dużą część z ciepła z gazów wylotowych.

OPP stosuje się praktycznie we wszystkich kotłach na paliwo stałe (węglowych).

 

Nasz zakres obejmował prace obróbcze w czterech otworach:

  • legalizacja/toczenie otworu na wymiar Ø615H7,
  • planowanie powierzchni od ok. Ø120mm do Ø 615mm naddatek 50mm (bardzo duży naddatek!),
  • produkcję i montaż tulei centrujących,
  • wiercenie i gwintowanie otworów w korpusie podgrzewacza i pokrywach.