Prace związane z modernizacją kotła – obrotowy podgrzewacz powietrza

Prace związane z modernizacją kotła – obrotowy podgrzewacz powietrza

Obrotowy Podgrzewacz Powietrza jest ruchomym wymiennikiem ciepła, w którym wymiana ciepła odbywa się dzięki pojemności cieplnej powoli wirujących elementów – blach umieszczonych na wirniku. Elementy te przejmują ciepło ze spalin wylotowych z kotła (nagrzewają się) i przekazują je do zasysanego z otoczenia powietrza kierowanego dalej do palników kotła. Dzięki zastosowaniu OPP znacznie poprawia się sprawność instalacji odzyskując dużą część z ciepła z gazów wylotowych. OPP stosuje się praktycznie we wszystkich kotłach na paliwo stałe (węglowych).   Nasz zakres obejmował prace obróbcze w czterech otworach: legalizacja/toczenie otworu na wymiar Ø615H7, planowanie powierzchni od ok. Ø120mm do Ø 615mm naddatek 50mm (bardzo duży naddatek!), produkcję i montaż tulei centrujących, wiercenie i gwintowanie otworów w korpusie podgrzewacza i pokrywach.

Kruszarka

Kruszarka

Duży zakres prac związany z remontem kapitalnym urządzenia. Planowanie powierzchni ok. Ø1000mm Toczenie zamka ok. Ø1000mm Planowanie powierzchni ok. Ø500mm Toczenie średnicy ok. Ø500mm Toczenie średnicy ok. Ø600mm Planowanie powierzchni ok. Ø600mm Toczenie powierzchni stożkowych korpusu oraz pokrywy ok. Ø1900 mm

Regeneracja powierzchni długiego czopa

Regeneracja powierzchni długiego czopa

Mocno zniszczona powierzchnia czopa jest do uratowania! O ile rysy nie są zbyt głębokie oraz istnieje możliwość wykonania elementów współpracujących (np. pawi łożyska) na nieco mniejszą śrenicę wału , wystarczy wówczas samo toczenie, tak by usunąć rysy i wyżłobienia i uzyskać właściwą jakość powierzchni. Jeżeli ważne jest zachowanie oryginalnej średnicy, operacja toczenia musi być poprzedzona obróbką wstępną (opcjonalnie) i napawaniem ubytków. Po tym dopiero może nastąpić odtworzenie pierwotnej geometrii. Taką technologię realizowaliśmy np. w elektrowni Bujagali, Elektrownia Bujagali, Uganda | WWTECH – mobilna obróbka skrawaniem W jednym i w drugim przypadku ostatnim etampem obróbki może być honowanie przy użyciu tej samej obrabiarki.

Obróbka nowego kołnierza

Obróbka nowego kołnierza

Celem standardowej obróbki kołnierzy jest uzyskanie właściwej geometrii kołnierza: płaskości rzędu 0,05 mm, prostopadłości do osi – nie więcej niż 0,02 mm, oraz, co ważne, odpowiedniej chropowatości powierzchni (< 3,2 μm) Więcej: Obróbka kołnierzy | WWTECH – mobilna obróbka skrawaniem

Frezowanie fundamentu

Frezowanie fundamentu

Aby uzyskać pożadany stan dynamiczy urządzenia należy przede wszystkim zadbać o jakość posadowienia, czyli przyleganie podsawy urzadzenia (łap) do płyty fundamentowej. Istotne jest zachowanie płaskości płyty fundamentowej, jednakże drugim, często zapominanym, a niezwykle ważnym parametrem jest odchyłka położenia płaszczyzny płyty fundamentowej w stosunku do płaszczyzny podstawowej czyli płaszczyzny poziomu morza (water level). W tym wypadku, sumaryczna odchyłka płąskości i poziomu nie przekracza 0,05 mm/m.