Szlifowanie powierzchni maszynami przenośnymi w elektrowni konwencjonalnej w Czechach

Rozwiązania obróbki mobilnej WWTECH okazały się rozwiązaniem przywracającym szczelność połączenia metal – metal w elektrowni jednego z największych dostawców energii na świecie.
Ze względu na charakter połączenia wymagane było pełne, 100% odbicie .
Brak możliwości zastosowania urządzeń typowych, takich jak docieraki itp. wymusił stworzenie maszyny pod kątem w/w zadania. Nasi inżynierowie we współpracy z biurem konstruktorskim zbudowali specjalną szlifierkę do powierzchni znajdujących się na znacznie poniżej miejsca montażu szlifierki. Uzyskana chropowatość wyniosła 0,20 Ra , a płaskość 0,003 mm.