Rowek pod wpust

W niezwykłej scenerii przypominającej fabrykę droidów z Star Wars odbył się niedawno mały projekt wykonania nowego rowka pod wpust.

W trakcie eksploatacji okazało się, że połączenie wpustowe jest zniszczone, a dotychczasowy rowek po wpust w wałku rozbity na tyle, że nie mógł spełniać już swojej roli.

W związku z tym, konstruktor podjął decyzję o wykonaniu nowego, nominalnego rowka, po przeciwnej stronie wałka.
A to już zadanie dla nas i frezarki KM3000.

Koncepcja naprawy wałka

Frezarka KM300 gotowa do pracy. Kąt pod jakim wykonywany jest rowek wynika z położenia wałka w momencie zatrzymania maszyny.

Efekt końcowy. Jak nowe.

Frezarkę KM3000 można zobaczyć w filmie: