Regeneracja tarcz oporowych

Zatarcie tarczy oporowej łożyska oporowego to duży problem dla właściciela urządzenia. Jednakże i takich wypadkach możliwa jest regeneracja bez demontażu wirnika, co jak wiadomo jest kosztowne i czasochłonne.

W tym celu opracowaliśmy urządzenie do toczenia i szlifowania tarcz oporowych a także innych powierzchni czołowych na wałach i wirnikach turbin, bez demontażu.

Poważnym utrudnieniem, wymagającym uwzględniania w regeneracji tarczy oporowej są zawsze lokalne utwardzenia powierzchni, spowodowane wzrostem temperatury na skutek tarcia – przyczyny uszkodzenia. Zwykle wymagania co do jakości powierzchni i odchyłek kształty tar oporowych są bardzo wysokie, stąd kilkuetapowa technologia regeneracji.

Zdj. Tarcza oporowa po demontażu łożyska oporowego. Ciemny kolor to obszar przytarcia.

Zdj. Ta sama tarcza po pierwszym przejściu.
Nadal widoczne najgłębsze rysy obwodowe.

Zdj. Kolejne przejście, tym razem cała powierzchnia jest pozbawiona rys obwodowych.

Zdj. Gotowe. Po szlifowaniu. Tarcza uratowana !